Sekura vof respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag brochure
Als u interesse heeft in het aanbod van Sekura, dan kunt u op onze website, telefonisch of schriftelijk een brochure aanvragen, die wij u vervolgens per mail en/of per post toesturen, zodat u op uw gemak het volledige aanbod van Sekura kunt doornemen. Wij vragen u daarvoor om uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij u uw telefoonnummer door te geven, zodat een medewerker contact met u kan opnemen om uw interesse verder te bespreken. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om u nog eenmalig te voorzien van een herinnering van uw brochure aanvraag.

Persoonlijke afspraak
Wanneer u interesse heeft in een beveiligingssysteem, dan kunt u op de website van Sekura, telefonisch of schriftelijk een aanvraag doen voor een persoonlijke afspraak. Wij verwerken in dat geval uw naam, adresgegevens en telefoonnummer voor het plannen van een afspraak en om de afspraak te bevestigen.

Nieuwsbrief
Via de website van Sekura kunt u zich, tegelijkertijd met het aanvragen van een brochure en/of een proefrit, aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Verkoop
Wanneer u besluit een beveiligingsproduct te kopen bij Sekura dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve het opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van de garantie en de service en het onderhoud.

Financiële administratie
Sekura is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klachtbehandeling
Wanneer u een klacht heeft, kunt u op onze website het klachtenformulier invullen. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Een klacht kan ook telefonisch, via Social Media. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Contact
Wanneer u wilt dat Sekura contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Social Media. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Rechtsgronden voor verwerking
Sekura verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Aanvraag Brochure Behartiging gerechtvaardigde belangen (marketing)
Nieuwsbrief Toestemming
Aanvraag Persoonlijke Afspraak Behartiging gerechtvaardigde belangen (marketing)
Keuzehulp Behartiging gerechtvaardigde belangen (marketing)
Verkoop Uitvoering overeenkomst
Financiële administratie Wettelijke plicht
Klachtformulier Uitvoering overeenkomst / toestemming
Contactformulier Toestemming

Bewaartermijnen
Sekura hanteert de volgende bewaartermijnen:
Aanvraag brochure 30 dagen na het laatste contact
Nieuwsbrief tot afmelding
Aanvraag persoonlijke afspraak 30 dagen na afspraak, danwel 3 maanden na aanvraag
Keuzehulp 30 dagen na het invullen
Verkoop 5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie 7 jaar
Klachtformulier 30 dagen, danwel na afhandeling klacht
Contactformulier 30 dagen, danwel na afhandeling

Persoonsgegevens delen met derden
Sekura verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Google Analytics
Sekura maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten. Mocht je op onze website voor optimale cookies kiezen worden gegevens als IP-adres, browser, schermresolutie verwerkt. Ook kunnen wij met optimale cookies zogenoemde remarketinglijsten maken. Als u onze website bezocht heeft, kunnen wij u hiermee nogmaals benaderen met een persoonlijke marketingboodschap. Bekijk hier het privacy statement.

Google Adwords
Sekura kan binnen Google Adwords uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Sekura relevanter kan adverteren. Google Adwords deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Facebook
Sekura kan binnen Facebook uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Facebook kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Sekura relevanter kan adverteren. Na het matchen van e-mailadressen worden deze e-mailadressen verwijderd van de Facebookservers. Bekijk hier de privacy statement.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

De website van Sekura voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De website draait op een webhosting die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. Dit certificaat is uitgegeven voor het voldoen aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Daar bovenop is ook een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiliging laag. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd.

Het CRM en ERP systeem zijn GDPR compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden continu geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiliging laag.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als uw gegevens bij Sekura bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Sekura verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Sekura vof
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Leopol II laan 135/002
8670 Oostduinkerke
Belgie

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, tel: +32 2 427 48 00.

Aanpassingen privacy statement
Aangezien uw privacy bij Sekura van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Januari 2023